Магазин

Нова книга „Идеологијата на ренесансната уметност“ од Татјана Филиповска

Нова книга „Идеологијата на ренесансната уметност“ од Татјана Филиповска

Во издание на издавачката куќа „Панили“ од Скопје излезе од печат книгата „Идеологијата на ренесансната и маниристичка уметност во Италија“ од проф. д-р Татјана Филиповска. Низ научни согледби авторката пишува за идеологијата и општествената ангажираност во европската ликовна уметност на модерното доба. Посебен акцент става на врвните дела, преку кои јасно се отсликуваат општествениот, политичкиот и историскиот контекст во кои тие се создадени.

filipovska-matica-1

Татјана Филоповска  е редовен професор на Институтот за историја на уметноста и археологија на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје. Нејзините досегашни научни истражувања се посветени на италијанската уметност,односно на венецијанското сликарство. Во корпусот на бројни трудови, објавени во домашни и странски изданија, посебно се издвојуваат книгите: Тицијан, Комедијата во венецијалнското сликарство и Празничната сцена на венецијанското сликарство во 18.век.