Македонија

Нова урбана опрема во Општина Аеродром

Нова урбана опрема во Општина Аеродром

Општина Аеродром и годинава ќе продолжи да поставува урбана опрема на различни локации на целата нејзина територија.

За таа цел ќе се набават 50 клупи и 100 корпи за отпадоци, какви што беа поставувани и во претходниот период.