ТОП,Македонија

Нови 1.000 вработувања во фабриките во ТИРЗ до крајот на годината

Нови 1.000 вработувања во фабриките во ТИРЗ до крајот на годината
Владините технолошко индустриски развојни зони ја остваруваат својата функција. Ефектите од нив се позитивни и повеќекратни и се однесуваат на повеќе сфери и сектори.
Отворањето на нови работни места и вработувањето на населението во ново отворените фабрики, континуираниот раст на учеството во извозот, пласманот на средства во домашни градежни компании кои ја градат инфраструктурата на зоните и капацитетите во нив се само дел од позитивните резултати и ефекти од овие владини политики.
Преку капацитетите во зоните се реализира стратешката политика на Владата за намалување на невработеноста. Отворените работни места во странските инвестиции обезбедуваат нови директни вработувања, но и значителен број на индиректни работни места и поддршка на локалниот економски раст и развој.
Согласно најавите се очекува до крајот на годината нови директни вработувања да бидат реализирани во поголем број на фабрики на странски инвеститори лоцирани во зоните меѓу кои и во КСС во Кичево, ОДВ Електрик и Костал во Охрид, Гентерм во Прилеп, Џонсон Контролс во Струмица и други капацитети.

Покрај директните вработувања во самите фабрики, за државата е значајно и отворањето на нови работни места како индиректни вработувања.

Тоа опфаќа ангажман на вработени во компаниите кои соработуваат со странските фабрики, пред се во поглед на обезбедување на определени материјали кои странските фабрики ги користат како инпут во своето производство, но и ангажман на работници во обезбедување на угостителски, транспортни и други логистичко технички услуги.

Податоците покажуваат дека над 500 домашни компании соработуваат со фабриките отворени од странските инвеститори кои се алоцирани во слободните економски зони, што значи директна или пак индиректна корист за илјадници работници во овие компании.