Македонија

Нови колекционерски ковани пари на НБРМ

Нови колекционерски ковани пари на НБРМ

Народната банка на Република Македонија денеска ќе промовира нови ковани пари за колекционерски цели.

Новите пари се насловени „Св.Кирил и Методиј“, „Лав“ и „Девица“.