Македонија

Нови мерки за вработување

Нови мерки за вработување

Министерот за труд и социјална политика, Диме Спасов, и директорот на Агенцијата за вработување, Влатко Поповски, денеска ќе промовираат активни програми и мерки за вработување. 

Спасов и Поповски ќе информираат за Субвенционирање на вработување млади лица до 29 години-прва шанса, Обука кај познат работодавач со субвенционирано вработување и Обука за побаруваните занимања на пазарот на трудот од сообраќајна струка.