Спорт

Ново повеќенаменско игралиште во Ржаничино

Ново повеќенаменско игралиште во Ржаничино

Игралиштето е дел од проектот на Агенцијата за млади и спорт „Изградба на 100 повеќенаменски игралишта низ целата држава“.

Министерот за труд и социјална политика Диме Спасов, градоначалникот на Општина Петровец Борче Митевски и директорот на Агенцијата за млади и спорт Марјан Спасески денес ќе го пуштат во употреба повеќенаменско игралиште во селото Ржаничино.