Македонија

НУБ „Св. Климент Охридски“ доби орден за заслуги за Македонија

НУБ „Св. Климент Охридски“ доби орден за заслуги за Македонија

Претседателот Ѓорге Иванов денеска во пресрет на патронатот по повод 70-годишнината од основањето на Националната и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“, ја одликуваше со Орден за заслуги за Македонија.

Орденот се доделува за исклучителни резултати на НУБ во собирањето, зачувувањето и презентирањето на македонското духовно творештво и придонесот во развојот на образованието, науката и културата, како и за севкупниот општествен развој на Република Македонија и нејзината афирмација во светот.