четврток, 27 октомври 2016  |  Вести денес: 61

Објавен оглас за субвенционирано вработување на лица во социјален ризик

Субвенционираното вработување се однесува на лица корисници на социјална парична помош, лица кои до 18 годишна возраст имале статус на деца без родители и родителска грижа.

Објавен оглас за субвенционирано вработување на лица во социјален ризик

Објавен оглас за субвенционирано вработување на лица во социјален ризик

Поврзани вести

Владата објавува Јавен оглас до работодавачите за учество во Програмата за условен паричен надоместок за субвенционирано вработување на лица во социјален ризик.

Субвенционираното вработување се однесува на лица корисници на социјална парична помош, лица кои до 18 годишна возраст  имале статус на деца без родители и родителска грижа, лица кои биле корисници на програмата Условен паричен надоместок за средно образование, членови на семејства корисници на едно од следниве права: постојана парична помош, и детски додаток, жртви на семејно насилство кои се сместени во шелтер центри или чијшто месечен семеен приход по член на семејство во годината пред годината во која аплицираат е понизок од 50% од последната просечна нето плата објавена од Државниот завод за статистика, лица кои биле корисници на државна стипендија во последните

Најчитани вести