Македонија

Обука за интерактивни методи во средните училишта

Обука за интерактивни методи во средните училишта

Во Скопје денеска ќе се одржи обука за примена на интерактивните методи во наставата во јавните средни училишта во Република Македонија.

Обуката ја спроведуваат експерти од „University College London“, а денеска на неа ќе присуствува и заменик министерот за образование и наука, Спиро Ристовски.