Македонија

Обуки за патронажни сестри за деца со попреченост

Обуки за патронажни сестри за деца со попреченост
Медицинските сестри се враќаат во јавното здравствo

Серија на обуки за патронажни сестри на тема „Рана детекција и рана интервенција на деца со развојни тешкотии и поддршка на нивните семејства“ почна Здружението на медицински сестри, техничари и акушерки со поддршка на Здравствениот дом Скопје и Детскиот фонд на Обединетите нации (УНИЦЕФ).

Како што соопштува УНИЦЕФ сеопфатната програма за обука под водство на Алстер Универзитетот, го користи принципот „патронажни сестри обучуваат партонажни сестри“, изготвен од страна на Здружението.

Во обуката се вклучени и родители на деца со попреченост. Родители од невладините организации „Даун синдром Центар“, „Порака“ и „Раст“ се дел од обуката за да им предочат на патронажните сестри на многуте предизвици и потреби на родителите со деца со развојни тешкотии. Обуката се спроведува низ каскаден модел. Се предвидува дека сите патронажни сестри да бидат обучени во текот на една година. Обуките ќе ги спроведува тим на патронажни сестри кои беа активно вклучени во развој на програмата за обука, стои во соопштението.

Средното ниво на попреченост или заостанување во развојот, како што се наведува, не се идентификуваат додека детето не дојде на училишна возраст. Со оваа иницијатива, патронажните сестри ќе бидат подобро подготвени за да го следат општиот развој на новореденчињата и на малите деца; да ги препознаат знаците на развојни потешкотии; и да обезбедат поддршка на родителите и семејствата.