Македонија

Од утре ќе има бесплатна недела логопедска недела за деца

Од утре ќе има бесплатна недела логопедска недела за деца

Тимот од дипломирани логопеди и дефектолози низ игра, преку играчки, постери, боенки, сликовници, енциклопедии и други изданија, но и преку други реквизити и помагала ќе го разгледа секој случај поодделно и ќе предложи терапија и третман за секое дете посебно.

Сите прегледи се бесплатни, а вежбите се одвиваат во попладневните часови во просториите на дружението Интеракција плус, кое се наоѓа во непосредна близина на Универзалната сала во Скопје.