Македонија

Одбележување на Светскиот ден на правата на потрошувачите

Одбележување на Светскиот ден на правата на потрошувачите

Во одбележувањето на Светскиот ден на правата на потрошувачите се вклучени и Министерството за економија и Советот за заштита на потрошувачите на Град Скопје.

Организациите на потрошувачи од целиот свет, во соработка со Светската организација на потрошувачи ќе се обединат со една крајна цел: Градење дигитален свет на кој потрошувачите можат да му веруваат.