Македонија

Одбележување на Светскиот ден на семејниот лекар

Одбележување на Светскиот ден на семејниот лекар

Под мотото „Дали го знаеш твојот број?“  ќе се врши бесплатно мерење на крвниот пристисок со делење совети и брошури од страна на стручни лица.

– Семејната медицина е најдобриот начин да се подобри здравјето на поединецот, семејството и заедницата. Постојат многу докази  дека здравствените системи базирани на јака примарна заштита, што вклучува силна семејна медицина, се најефикасни, праведни и трошоците се најмали. Секое семејство треба да има семеен лекар на кој му верува секој член од семејството за здравствена грижа и совет, велат од Здружението.

Светскит ден на семејниот лекар – 19 мај, првпат објавен во 2010 година од страна на Светското здружение на семејните лекари, стана ден кој ја истакнува улогата и придонесот на семејните лекари во здравствените системи во целиот свет.

Во рамки на овој настан ќе се одбележи и Светскиот ден на хипертензија – 17 мај, со поддршка и на Светската здравствена организација  и Министерството за здравство  на Република Македонија.