Македонија

Охрид-Преспа со сертификат од УНЕСКО

Охрид-Преспа со сертификат од УНЕСКО

Министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири и министерот за животна средина на Албанија Лефтер Кока денеска во Корча, Република Албанија, ќе се обратат на инаугурацијата на прекуграничниот биосферен резерват Охрид-Преспа, каде ќе се изврши официјално предавање на сертификатот потпишан од страна на генералниот директор на УНЕСКО.

Стануза збор за номинација на прекуграничниот биосферен резерват Охрид-Преспа, која беше одобрена од Меѓународниот совет на УНЕСКО за програмата „Човек и биосфера“ (МАБ), на 26-тиот состанок одржан во Јончепинг во Шведска, во јуни оваа година кога тој беше прогласен за 14.по ред Прекуграничен Биосферен резерват во светот.

Церемонијата ќе се одржи во присуство на претставници на националните парламенти, општините, претставници на меѓународните организации и претставници на УНЕСКО.