Македонија

ОНЕ доби сертификат за управување со влијанијата врз животната средина

ОНЕ доби сертификат за управување со влијанијата врз животната средина

Телекомуникацискиот оператор ОНЕ, по успешно извршена проверка од страна на Quality Austria, доби сертификат на усогласеност со ISO 14001:2004, стандард за управување со влијанијата врз животната средина.

Со овој сертификат компанијата покажува дека е целосно посветена на намалување на влијанието на индустријата врз животната средина.

Покрај веќе постоечката сертификација според ISO 9001:2008, ISO 20000-1:2011 и ISO 27001:2005, ОНЕ продолжува да ги надградува и стандардизира своите системи и процеси.