Македонија

Оперативен план за активни програми и мерки за вработување за оваа година

Оперативен план за активни програми и мерки за вработување за оваа година

Министерот за труд и социјална политика, Диме Спасов, и директорот на Агенцијата за вработување, Влатко Поповски, ќе информираат за Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување за оваа година.

Настанот ќе се одржи денеска во 11,30 часот во просториите на Агенцијата за вработување.