четврток, 20 јули 2017  |  Вести денес: 47

Отворен јавниот повик за доделување на концесија за риболов на Матка

До крајот на јуни ќе биде отворен повикот за доделување на концесија за рекреативен риболовна акумулацијата Матка, а изборот е по пат на електронско наддавање.

matka-canyon

Последни вести

До крајот на јуни ќе биде отворен повикот за доделување на концесија за рекреативен риболовна акумулацијата Матка, а изборот е по пат на електронско наддавање.

Риболовните здруженија и фирмите од оваа дејност можат да се јават на повикот за доделување на концесија за рекреативен риболов. Концесијата се однесува за рекреативен риболов за период од шест години на целата површина на Акумулација Матка и дел од реката Треска каде што се влева во неа.

Право на учество на Јавниот повик имаат рибарските здруженија и домашни и странски правни лица регистрирани во Македонија.

Со документите потребено е да се достави потврда дека барателот е регистриран и се занимава со дејноста рибарство, доказ дека ја има потребната опрема за вршење на рибочуварската служба и дека ќе вработи потребен број на лица за заштита на рибите.

Критериум според кој ќе се изврши изборот е највисокиот понуден износ за концесијата на електронското надавање.

Краен рок за пријавување за учество е 30 јуни 2016 година.

Најчитани вести