Магазин

Отворен конкурсот за државната награда „Св. Климент Охридски“

Отворен конкурсот за државната награда „Св. Климент Охридски“

Конкурсот за државната награда „Св. Климент Охридски“ за 2015 година е отворен од денеска до 30 јуни, соопшти Министерството за култура.

Наградата се доделува за достигнувања во областа на воспитанието, образованието, културата, уметноста, здравството, заштитата и унапредувањето на човековата околина и во социјалната дејност.

Конкурсот е објавен на веб-страницата на Министерството за култура www.kultura.gov.mk