Македонија

Отворени денови на АВРМ во Прилеп и Демир Хисар

Отворени денови на АВРМ во Прилеп и Демир Хисар

Во центрите за вработување во Прилеп и во Демир Хисар денеска ќе се одржат Отворени денови со Агенцијата за вработување на Република Македонија.

На овие настани ќе присуствува директорот на Агенцијата за вработување на Република Македонија,  Влатко Поповски.