Македонија

Отворени денови со Катастарот во општините на град Скопје

Отворени денови со Катастарот во општините на град Скопје

Агенцијата за катастар на недвижности од денеска започнува со акцијата „Отворени денови со Катастарот“ во општините на Град Скопје.

Досега граѓаните доаѓаа во Центарот за катастар на недвижности – Скопје, а во наредниов период тоа ќе можат да го направат во нивните општини.

Средби со граѓаните ќе започнат од 9 часот, а ќе завршат во 17 часот.