Македонија

Панче Кралев нов претседател на Одбор на директори на Македонски Телеком

Панче Кралев нов претседател на Одбор на директори на Македонски Телеком

Нов претседател на Одборот на директори на Македонски Телеком е Панче Кралев, кој досега ја вршеше функцијата неизвршен член. Кралев е избран на функцијата на денешниот вонреден состанок  на Одборот на директори.

Одборите на директори на Македонски телеком и на Т-Мобиле Македонија денеска на вонредни состаноци донеле одлука за одобрување на спроведување на најавената интерна истрага во овие компании.

На состаноците, според соопштението од компаниите, е одобрено склучување анекс на Спогодбата за присоединување на Т-Мобиле Македонија АД Скопје кон Македонски Телеком, првично одобрена и склучена на 31 октомври 2013 година.

Согласно анексот, деловните активности на Т-Мобиле Македонија, како друштво коешто се присоединува, ќе престанат заклучно со 30 јуни годинава, соопштија  денеска телекомуникациските компании.

Спогодбата за присоединување и нејзинот анекс ќе бидат предмет на конечна потврда од страна на собранијата на двете друштва, коишто треба да го одобрат присоединувањето на Т-Мобиле Македонија кон Македонски Телеком, со што ТММК ќе престане да постои.

Одборот на директори на Македонски Телеком на својот состанок го одобри и новиот предлог за усвојување нов статут на Друштвото, што ќе биде со примена од 1 јули годинава, по негово усвојување од Собранието на МКТ.  Претходниот предлог за нов статут на Друштвото беше составен дел на првично склучената спогодба за присоединување на ТММК кон МКТ.

– Новиот Предлог за усвојување нов статут на Друштвото произлегува од одобрувањето склучување на анексот на Спогодбата за присоединување на Т-Мобиле Македонија кон Македонски Телеком, во кој се менува датумот на кој ќе престанат деловните активности на TMMK, како резултат на што се менува и датумот од кој ќе се применува новиот статут – се вели во соопштението од компанијата.