Македонија

По 24 години скопската зоолошка ќе добие слон

По 24 години скопската зоолошка ќе добие слон
Градоначалникот на Град Скопје Коце Трајановски и директорот за ЈУ „Зоолошка градина“ Јорданчо Милошевски денеска извршија на увид во градежните работи во Зоолошката градина, каде во моментов се гради ново живеалиште за слон.

– Новото живеалиште за слон ќе се изгради на парцела со површина од 3.200 метри квадратни, а во него ќе се изгради и објект со површина од 400 метри квадратни. За изградбата на новото живеалиште, што треба да биде готово есенва, Град Скопје издвои 26 милиони денари. По завршувањето на изградбата на живеалиштето, до крајот на оваа година треба да пристигнат два слона, со што по долги 24 години во скопската Зоолошката градина повторно ќе има слон во збирката животни, изјави градоначалникот Трајановски.

zoo-zivealiste-slon4

Проектираното живеалиште за слонот се состои од внатрешен и од надворешен дел, кои се поделени на два дела за два слона. Надворешното живеалиште, кое се планира да биде примарно место за нивен престој бидејќи климатските услови му одговараат, ќе ја пресликува природната околина во која живеат слоновите. Ќе се посвети особено внимание на подлогата, деловите исполнети со вода и декорацијата и хортикултурното уредување на целото живеалиште. Внатрешното живеалиште е составено од повеќе делови, како дел за хранење и спиење, дел за набљудување, дел за посетители и дел за нивните негуватели. Поради начинот на кој се негува слонот, планирани се специјални прегради меѓу делот за негуватели и делот каде што се чистат ушите на слонот и се одржуваат ноктите.

zoo-zivealiste-slon

Во надворешната обработка ќе се користат природни нетоксични материјали, дрва и тули. Целиот периметар на живеалиштето е хортикултурно обработен, а само на одредени места се оставени делови за набљудување каде што со ровови се одделени посетителите и слоновите. Секундарната ограда е електрична со низок напон.

zoo-zivealiste-slon1

Бидејќи мажјаците се секогаш одвоени од женките и живеат сами, а женките живеат во групи со повеќе женки и деца, а се спојуваат само во сезоните за парење, ова живеалиште е поделено на два дела.

zoo-zivealiste-slon2

Зоолошката градина во Скопје имала слон во збирката животни, и тоа индиска слоница по име Анка, која живеела од 1964 до 1992 година.