Македонија

По 5.000 денари за секое новороденче во Охрид

По 5.000 денари за секое новороденче во Охрид

Градоначалникот на Охрид Никола Бакрачески и директорот на Општата Болница д-р Љубен Арнаудов денеска потпишаа Меморандум за  меѓусебна соработка. Со овој акт општината самоиницијативно  се обврзува  финансиски да го помага секое прво и второ родено дете во семејствата во градов со еднократна парична помош од  5 000 денари. Со ова Општина Охрид и официјално ја дава својата поддршка кон заложбите на Владата на Република  Македонија во насока на зголемувањето  на наталитетот во земјава.

„Еднократната парична помош ќе се одвива во две фази. Во првата фаза со оваа ставка ќе бидат опфатени новороденчиња кои што ќе бидат родени во Одделението за гинекологија при Општата Болница во Охрид чии родители живеат и работат на ниво на Општина Охрид. Во втората фаза ќе ги опфати сите оние новороденчиња кои што независно каде се родени во некој град од Македонија или надвор од неа но нивните родители живеат и работа во Охрид“ ,објасни градоначалникот Бакрачески  изразувајќи  надеж дека општинската иницијатива за еднократна парична помош на новороденчињата во иднина со финансиската стабилизација на Општината ставката за нив ќе биде зголемена.

Бакрачески ги повика сите релевантни институции во рамки на своите можности да предвидат мерки за  зголемување на наталитетот во градот

„Се надеваме дека ова ќе биде силен сигал за сите структури во општествово за да ја поддржат оваа наша иницијатива како Локална Самоуправа и да ја подигне свеста кај населението дека наталитетот лежи во основа на сите предуслови за развојот и растот на едно општество“, рече градоначалникот, Бакрачески

Директорот на Општата Болница, Љубен Арнаудов, во име на вработените во здравствената установа и во име на мајките се заблагодари на акцијата која веднаш по потпишувањето на меморандумот  за соработка, ја стартува Општина Охрид.

Општина Охрид, и во иднина  во рамки на своите ингеренции ќе ги поддржува сите заложби за развој на здравствената дејност во градов во насока на воведување најсовремени постапки и методи при лечењето.