Македонија

Почна зимското сметање на времето

Почна зимското сметање на времето

Со поместување на стрелката на часовникот за еден час наназад во 3 часот утринава почна зимското сметање на времето што ќе трае до последниот викенд на март.

Поместувањето на стрелките во западна Европа воведено е во почетокот на 70-тие години од минатиот век со образложение дека со тоа се „продолжува“ денот, се овозможува заштеда во потрошувачката на електрична енергија, се зголемува продуктивноста, се подобрува приспособувањето на луѓето и работниот ден го прави поефикасен.