Македонија

Поддршката за обесштетување од поплавите се зголемува до 100 проценти

Поддршката за обесштетување од поплавите се зголемува до 100 проценти

До 100 проценти од утврдената загуба на приходот од продажба на земјоделскиот производ и проценетата штета на пластеници, односно стакленици, ќе изнесува максималната висина на државната помош во случај на поплави или други елементарни непогоди, пренесува МИА.

Ова е предвидено со најновите измени на Законот за земјоделство и рурален развој што денеска е пред Собранието и треба да се донесе по скратена постапка.

Со предложеното решение, како што стои во образложението, се очекува целосно обесштетување на сите земјоделските стопанства и домаќинства кои претрпеа големи штети од поплавите во периодот меѓу 26 јануари и 6 февруари годинава.

Утврдување на настанатата штета, пресметување на загуба на приход од продажба на земјоделски растенија и животни, штети на стакленици и пластеници, како и пресметка на штетата и постапката за исплата на помошта ќе се врши согласно Уредбата за начинот на утврдувањето на неповолниот климатски настан, настанатата штета, пресметувањето на загубата на приходот, пресметката на штетата и постапката за исплатата на помошта.

– Се предлага, максималната висина на помошта за утврдените загуби на земјоделски растенија и животни на земјоделски имот, како и за проценетите штети на стакленици и пластеници предизвикани од природни непогоди и неповолни климатски настани да се измени, од 60 и 80 отсто на 100 проценти. Истовремено се предлага и максималниот износ по земјоделско стопанство, 300.000 денари, да се избрише, стои во новото решение.

Висината на помошта и средствата ќе се утврдуваат со годишните програми за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, зависно од претходно утврдените штети и загуби предизвикани од природни непогоди и неповолни климатски настани.

Според Управата за хидрометеоролошки работи, невообичаено високата температура што ја зафати Македонија меѓу 26 јануари и 6 февруари предизвика топење на снежната покривка, што во комбинација со обилните врнежи резултираше со нагло зголемување на нивото на водотеците предизвикувајќи поплави во 43 општини. Штети имаше во повеќе сектори, а најпогодени беа транспортот, земјоделството и иригациските системи.

Доставените податоци од општинските комисии за штети покажуваат дека во 18 општини се пријавени штети во секторот земјоделство.