Македонија

Поднесување барања за откуп на дворно место секој ден, вклучително и недела

Поднесување барања за откуп на дворно место секој ден, вклучително и недела

Поради големиот интерес за поднесување на барања за приватизација на градежно земјиште во државна сопственост, Подрачните одделенија за првостепена управна постапка на Управата за имотно-правни работи при Министерството за финансии заклучно со 15 декември 2014 година, кога е крајниот рок за поднесување на барања, ќе работат секој ден, вклучително и недела, со работно време од 8.30 до 19 часот.

Во наведениот период, барањата за приватизација можат да се поднесуваат во Подрачните одделенија за првостепена управна постапка при Управата за имотно-правни работи, кои се наоѓаат на следните адреси:

Берово – ул. “Димитар Блахов“ бр.10

Битола – ул. “Димитар Илиевски Мурато“ бр.24-б

Валандово – ул.“ 4 Јули “ бб

Велес – ул. “ Панко Брашнар“ бр.1

Виница – ул. “ Бел камен“ бр. 13

Гевгелија – ул. “7 Ноември“ бр.49

Гостивар – ул.“ Браќа Гиновски“ бб

Дебар – ул.“ Вељко Влаховиќ“ бб

Делчево – Бул. “Македонија“ бб

Демир Хисар – ул. “ Битолска“ бб

Кавадарци – ул. “Маршал Тито“ бб (зграда на општината)

Кичево- ул. “ Борис Кидриќ“ бр.1

Кочани – ул.“Раде Кратовче“ бр.1

Кратово – плоштад “ Павел Шатев“ бб

Крива Паланка – ул.“Свети Јоаким Осоговски“ бр.175

Крушево – ул.“Никола Ѓурковиќ“ бб

Куманово – ул.“Гоце Делчев“ бб (ДЗГР)

Македонски Брод – ул.“Маршал Тито“ бб

Неготино – ул.“ Ацо Аџи Илов“ бб

Охрид – ул. “ Димитар Влахов“ бб (зграда на општината)

Прилеп – ул.“ Питу Гули“ бр.2

Пробиштип – ул. “Јаким Стојковски“ бр.3

Радовиш – Бул “ Александар Македонски“ бб

Ресен – ул. “ Борис Кидриќ“ бб

Свети Николе – Плоштад “ Илинден“ бб

Струга – ул. “Димче Ковачевски“ бр.2

Струмица – ул. “ Ленинова“ бб

Тетово – ул.“Дервиш Цара“ бб

Штип – ул. “Васил Главинов“ бр. 4Б

Гази Баба -Скопје – ул.Борис Трајковски“ бб

Карпош – Скопје – ул. “ Никола Русински“ бб

Кисела Вода-Скопје- ул.“Борис Трајковски“ бб

Центар – Скопје- ул. “Даме Груев“ бр.14

Чаир – Скопје -ул.“Бутелска“ бр.4