Македонија

Полетилиште за параглајдери ќе биде отворено во Крушево

Полетилиште за параглајдери ќе биде отворено во Крушево

Проектот на УСАИД за експанзија на мали бизниси, во соработка со Општина Крушево, Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, Воздухопловната федерација на Република Македонија и искусни параглајдеристи од земјата, свечено ќе го отвори параглајдерското полетилиште “Мечкин Камен – Исток” утре, 23 јули 2014

Полетилиштето се наоѓа во близина на локалитетот Мечкин Камен.

Златко Спиркоски, инструктор по параглајдинг, ќе ја претстави новопоставената опрема на полетилиштето и ќе ја демонстрира употребата на истата.

Проектот на УСАИД за експанзија на мали бизниси оваа година ќе опреми четири полетилишта и слетишта за параглајдинг во Македонија. Параглајдингот е популарен кај странските спортисти и кај туристите, кои ги користат услугите на локалните клубови за параглајдинг, преноќуваат и трошат пари во земјата, со што придонесуваат за зголемено слевање на средства во локалните економии. Новата опрема ќе ги направи овие терени попривлечни за странските и домашните посетители.

Проектот на УСАИД за експанзија на мали бизниси е четиригодишен проект кој како главна цел има создавање на нови работни места и поттикнување на економскиот развој на локално ниво. Проектот соработува со приватниот и јавниот сектор за спроведување на иницијативи кои им помагаат на микро, малите и средните претпријатија да остварат раст.