ТОП,Македонија

Поликлиниката Бит Пазар доби два нови современи апарати

Поликлиниката Бит Пазар доби два нови современи апарати

Два нови современи апарати се ставени во функција во поликлиниката Бит Пазар. Станува збор за современи колор доплер ехо кардиограф и орл стол.

Тие ќе дадат дополнителен придонес во напорите пациентите овде да го добиваат најголемиот дел здравствени услуги кои им се потребни и да се намали приливот на пациенти во терциерното здравство.

Здравствениот дом во Скопје може да се нарече чувар на портите на терциерното здравство имајќи предвид дека огромен број од услугите се даваат токму во неговите здравствени установи. Досега тука се дадени околу 1 милион здравствени услуги од кои најмалку 50 проценти се услуги дадени на специјалистичко консултативно ниво. Пациентот кога ќе дојде во Здравствениот дом во најголем број случаи, односно во над 90 проценти ја добива комплетно здравствената услуга тука, истакна министерот за здравство Никола Тодоров кој денеска беше во посета на Здратвствениот дом Скопје.

Истакна дека набавката на ехо доплерот е дел од концептот за набавка на опрема врз основа на претходните упатувања на пациентите на повисоко ниво на здравствена заштита.

Ова е токму во тој правец. Набавен е апарат со кој уште повеќе ќе се намали упатувањето на терциерното ниво на здравството и комплетната услуга пациентите ќе можат да ја добијат овде, рече Тодоров.

Станува збор за опрема во вредност од околу 6 милиони денари која е набавена и веќе ставена во фукција и може да се користи. Докторите кои работат на нив биле на едукација и обука во странство.