ТОП,Македонија

Поликлиниката „Букурешт“ доби нова опрема за физикална терапија

Поликлиниката „Букурешт“ доби нова опрема за физикална терапија
Поликлиниката „Букурешт“ доби нова опрема за физикална терапија
Комплетно нова опрема за физикална терапија денес беше ставена во функција во поликлиниката „Букурешт“.

Министерот за здравство Никола Тодоров, истакна дека е заменета претходната опрема која во најголем дел била дотраена и набавена во раните осумдесети години.

Физикална терапија во оваа поликлиника годишно користат околу 11.000 пациенти, а статистиката покажува дека од година во година бројот на пациентите се зголемува.

Набавката на оваа опрема ќе значи поквалитетна здравствена услуга и опслужување на поголем број пациенти.