Македонија

До понеделник е рокот за поднесување за субвенции за земјоделски површини од 10 до 50 хектари

До понеделник е рокот за поднесување за субвенции за земјоделски површини од 10 до 50 хектари

Барањата се поднесуваат во писарницата на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, лично или пошта. Образецот за поднесување на барањата како и потребната документација може да се подигне во Агенцијата или да се преземе од веб страната: www.ipardpa.gov.mk, во полето „Директни плаќања 2016“ – „Обрасци“