Македонија,Економија

Пониски цени на продажните цени на индустриските производи

Пониски цени на продажните цени на индустриските производи

Продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, во јануари оваа година, се пониски за 0,3 отсто на месечно ниво и за 2,8 отсто на годишно ниво.

Во јануари оваа година, во споредба со претходниот месец, продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, се повисоки во секторот Рударство и вадење на камен за 0,3 отсто, а пониски се во секторот Преработувачка индустрија за 0,3 отсто и во секторот Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација за 1,3 отсто.

 

Во јануари оваа, во споредба со истиот период лани, продажните цени на производителите на индустриски производи,
вкупно, се пониски во секторот Рударство и вадење на камен за 4,2 отсто, во секторот Преработувачка индустрија
за 2,7 отсто и во секторот Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација за 3,2 отсто.