Македонија

Портокалова фаза во Македонија – Ова се температурите од 15 часот!

Портокалова фаза во Македонија – Ова се температурите од 15 часот!

Втор ден Македонија е погодена оде високи температури од портокаловата фаза.

Во 15 часот највисоки 38 степени се измерени во Тетово, додека најниски 27 во Дебар. Во главниот град измерената температура во 15 часот изнесува 37 степени…

temperaturi