Македонија

Посебен додаток за болните од цистична фиброза

Посебен додаток за болните од цистична фиброза

Семејствата чии членови се болни со цистична фиброза од овој месец може да поднесат барање за дополнителен додаток.

Барањата се поднесуваат во центарот за социјални работи, заедно со барањето се приложува наод, мислење документ со утврдена дијагноза.

Снежана Бојчин од здружението на болни со цистична фиброза објаснуваат дека материјалната помош на семејствата е од најголемо значење.

Центарот за цистична фиброза е од големо значење за болните, посочи Бојчин.

Докторите од странство на денешната конференција посветена на цистичната фиброза рано откривање на болеста е важна и за пациентите и за целокупниот здравствен систем.

Во Македонија нема регистар за овие болни, бројката на болни ќе значи многу за добивањето на терапијата и нивното лекување.