Македонија,Економија

Потпишан меморандум меѓу македонската и хрватската Народна Банка

Потпишан меморандум меѓу македонската и хрватската Народна Банка

Меморандум за соработка и размена на информации во областа на монетарната политика и примената на макропрудентните мерки потпишаа денеска гувенерите на народните банки на Македонија и на Хрватска, Димитар Богов и Борис Вујчиќ.

Меморандумот предвидува размена на знаења и искуства во областа на банкарството, примената на меѓународните принципи и супервизорски стандарди за претпазливо банкарско работење, заради натамошен развој и јакнење на финансиската стабилност и поттикнување одржлив економски раст во двете земји.

Овој меморандум. како што соопшти НБРМ, е резултат на долгогодишните пријателски односи меѓу двете централни банки и воедно, обезбедува продлабочување на соработката и успешно остварување на проектите и иницијативите што ќе произлезат во наредниот период.