Македонија

За шест месеци издадени потврди на 300.420 мигранти

За шест месеци издадени потврди на 300.420 мигранти

За шест месеци издадени се потврди на 300.420 мигранти. Во текот на изминатото деноночие издадени се потврди на вкупно 2.797 странски државјани, од кои 1.179 се од машки пол, 540 се од женски, 950 се деца кои го придружуваат носителот на потврдата, како и уште 128 деца кои патуваат без родител, на кои издадена е потврда за искажана намера за поднесување на барање за признавање на право на азил.

Како што информира МВР, според државјанството на лицата на кои им се издадени потврди, најбројни се државјаните на Сирија-1.126, Авганистан–880 и Ирак-791.

За шест месеци издадени потврди на 300.420 мигранти

Во периодот од 19.06.2015 до 02.12.2015 година до 24:00 часот, издадени се потврди на вкупно 300.420 странски државјани, од кои, 172.234 се од машки пол, 47.352 се од женски, 64.845 се деца кои го придружуваат носителот на потврдата, како и уште 15.989 деца кои патуваат без родител, на кои им е издадена потврда за искажана намера за поднесување на барање за признавање на право на азил.

Според државјанството…