Македонија

Повеќе паркиралишта во 2015. година

Повеќе паркиралишта во 2015. година

Во 2015 година во земјава имало 251 објект за паркирање со површина од 718.255 метри квадратни, објави Државниот завод за статистика.

Според обработените податоци, 22.591 место за паркирање се на отворен простор, 3.843 места за паркирање има во покриените гаражи, додека во катните гаражи има 4.846 места за паркирање.

Во споредба со 2014 година, бројот на паркиралишта и гаражи е зголемен за 6,8 отсто, а бројот на местата за паркирање е зголемен за 20,1 отсто, во покриените гаражи зголемувањето изнесува 12,9 отсто, додека во катните гаражи, бројот на местата за паркирње е зголемен за 34,9 отсто.

Бројот на местата за паркирање на отворен простор за лицата со посебни потреби, во 2015 година, изнесува 412, во покриените гаражи 74, додека бројот на местата за паркирање во катните гаражи изнесува 53.

Со ова истражување се опфатени деловните субјекти за јавни паркиралишта во Република Македонија и паркиралиштата на општините.