Македонија

Повеќе од 20 илјади повици на линијата „Ало докторе“

Повеќе од 20 илјади повици на линијата „Ало докторе“

Вкупно 25.445 граѓани се јавиле за медицински совет на телефонската линија на „Ало докторе“ на бројот 02/15 123 од кога истата започна да работи.

Изминативе седум дена, заклучно со 1. март на линијата имало 1.305 повици.

За медицински совет се достапни дваесет доктори, а јавувањата се од граѓани од сите градови на Македонија.

Јавувањата најчесто се со широк спектар на најризлична симптоматологија, кардиовскуларни, респираторни симптоми, кашлица ,настинки, покачена телесна температура, стомачен вирус и симптомна болка.

Во кол центарот „Ало докторе“  секој ден од 18 до 22 часот  за медицински совет се дежурни и достапни Директорите на Јавните здравствени установи.

Др.Билјана Илиевска Поповска  од Институтот за ТБЦ денеска ќе биде дежурна на линијата од 18 до 22 часот, а утре Др.Тања Спировска  од Клиниката за анестезија,реанимација и интензивно лекување (КАРИЛ). Задутре во кол центарот „Ало докторе!“ Проф.Др.Антони Новотни   од  Клиниката за психијатрија ,на 05.03.2015 четврток Др.Ирена Кафеџиска  од Клиниката за ревматологија и во петок на 06.03.2015 год. Др.Марија Хаџи Лега, директорка на Клиниката за гинекологија и акушерство.

Во сабота на линијата 02/15123 дежурен од 18 до 22 часот ќе биде др.Илијаз Исмаили, директор на  Клиниката за очни болести, а на 08. др.Ленче Неловска,  директорка на  Геронтолошкиот завод 13 Ноември .