Македонија,Крими хроника

Повеќе умрени отколку родени во Вардарскиот, Источниот и Пелагонискиот регион

Повеќе умрени отколку родени во Вардарскиот, Источниот и Пелагонискиот регион

Бројот на умрени лица е поголем од бројот на родени во Вардарскиот, Источниот и Пелагонискиот регион, покажуваат статистиките.

Ова е резултат на неповолната старосна структура и нискиот фертилитет.

Помеѓу другото статистиките покажуваат дека Скопскиот регион, кој е најгусто населен има десет пати повеќе жители од најретко населениот Вардарски регион.