Македонија

Повик за обуки за пчеларство во Источниот плански регион

Повик за обуки за пчеларство во Источниот плански регион

За таа цел објавен е повик за кандидати кои сакаат да земат учество во обуките, а се однесуваат на невработени лица до 35-годишна возраст. Обуките можат да ги посетуваат и припаднички од женскиот пол и за нив не е определена старосна граница. Кандидатите треба да имаат постојано место на живеење во Берово, Виница, Делчево, Зрновци, Карбинци, Кочани, Македонска Каменица, Пехчево, Пробиштип, Чешиново – Облешево и Штип.

Како што информира Јасминка Пашалиска- Андонова, координатор на проектот, со оваа активност Програмата за зачувување на природата во Македонија сака да го помогне економскиот развој на регионот, како и да ги потенцира можностите и придобивките на жителите од Источниот плански регион (ИПР) од одржливото управување со природните ресурси.

Повикот е отворен до 26 април, а обуката ќе се организира во периодот од мај до септември 2017, во определени работни денови, а програмата за обуката предвидува теоретски предавања и практична обука кои ќе бидат распределени во 10 модули. Обуката ќе се реализира на пчеларник кој се наоѓа во близина на вештачкото езеро Гратче во Кочани.