Македонија,Економија

Пратениците ќе расправаат за Предлог буџетот за следната година

Пратениците ќе расправаат за Предлог буџетот за следната година

Пратениците во Собранието на Република Македонија денес на пленарна седница треба да ја отпочнат расправата по Предлог буџетот за 2016 година.

Според предлог Буџетот вкупните расходи за следната година се проектирани на 195.788 милиони денари и се за 4,7 проценти повисоки од оние во 2015 година, а вкупните приходи се проектирани на 176.804 милиони денари каде има зголемување за 6 проценти во однос на 2015 година.

Ставрески: Повеќе капитални инвестиции во буџетот за 2016.
Ставрески: Повеќе капитални инвестиции во буџетот за 2016.

Основни карактеристики на буџетот за 2016 година според предлагачотсе намалување на буџетскиот дефицит од 3,6 отсто оваа година на 3,2 проценти следната година и зголемување на средствата за пензии, социјална помош и капитални инвестици, со цел да се поттикне развојната компоненета на буџетот.

На приходната страна се очекува даночните приходи да имаат раст од 6,5 проценти и да изнесуваат 101.531 милион денари, неданочните се планирани на 9.633 милиони денари и се за 519 милиони повеќе, а придонесите да имаат раст од 4,2 проценти и да изнесуваат 49.187 милиони денари.

Растот на економијата се очекува да биде 4 проценти од БДП, а инфлацијата 2 проценти.
Растот на економијата се очекува да биде 4 проценти од БДП, а инфлацијата 2 проценти.

На расходната страна, покрај средствата предвиени за повисоки пензии и социјални додатоци, се предвидени средства повисоки за 3,3 проценти за платите или 25.906 милиони денари, за стоки и услуги се проектирани 19.618 милиони денари или 3,5 проценти повеќе од 2015 година, обезбедени се средства за изборите во април 2016 година, како и за трансфери. За здравствена заштита се предвидени 1.334 милиони денари, предвидени се зголемени трансфери за единиците на локалната самоуправа за обезбедување рамномерен регионален развој, како и 141 милион евра за субвенции за земјоделците. Капиталните расходи се проектирани на 25.092 милиони денари и се за 12,9 проценти повеќе од оние во 2015 година.

Растот на економијата се очекува да биде 4 проценти од БДП, а инфлацијата 2 проценти.

На предложениот текст беа доставени 417 амандмани. Во утврдениот рок од 10 дена, колку што траеше расправата во матичната собраниска комисија, според Деловникот на Собранието на Република Македонија, разгледани беа 92 амандмана, од кои прифатени беа четири.