Македонија

Пратениците ќе дискутираат за состојбата во образованието

Пратениците ќе дискутираат за состојбата во образованието

Собранието на Република Македонија денеска ќе ја продолжи 92. седница.

Пратениците ќе продолжат со расправа по Информацијата за општите состојби во образованието во Република Македонија и ефектите од екстерното тестирање во основното и средното образование, поднесена од група опозициски пратеници.

За дискусија по оваа точка има уште околу 20 пратеници.