Македонија

Предавање за противпожарна заштита за вработените во ООУ „Александар Македонски“

Предавање за противпожарна заштита за вработените во ООУ „Александар Македонски“

Во ООУ „Александар Македонски“ се одржа стручно предавање на тема: Противпожарна заштита, евакуација и спасување на загрозени лица.

Предавањето на кое присуствуваа голем број наставници и другите служби од училиштето, го одржа Општинскиот противпожарен сојуз „Аеродром“, а покрај теоретскиот дел, се изведе и практична активност, односно гаснење на запалена плинска боца со противпожарен апарат.