Македонија

Преку следење на потрошената енергија до поголема конкурентност

Преку следење на потрошената енергија до поголема конкурентност

Како што изјавија директорот на Канцеларијата за развој при Мисијата на УСАИД во Македонија Едвард Гонзалез и директорот на проектот Драган Блажев, рационалното користење на енергијата ги намалува трошоците, овозможува поголем профит и конкурентност, но придонесува и за подобар имиџ на фирмите.

Според проценките на европско и светско ниво, системите за мониторирање на потрошувачката на енергија, зависно од компанијата и нејзината дејност, чинат од 15.000 до 40.000 долари, а некогаш и повеќе.

Системите за менаџирање со енергијата покажаа дека инвестицијата во нова технологија е добар бизнис. Трошоците за енергија во последно време постојано растат и како што се зголемуваат, така приватниот сектор губи средства кои би ги вложил во нешто друго или за подигнување на своите капацитети, истакна Гонзалез.

Подобрувањето на управувањето со потрошувачката на енергија, потенцира, индиректно создава можности за вработувања во понапредните сектори и за модернизација на застарените и неефикасни технологиии.

Системите за следење на потрошувачката на енергија треба да се сфатат како инвестирање во нова технологија што значи помали трошоци, поголем профит и конкурентност, напомена Блажев, дополнувајќи дека заштедата е индивидуална, се разликува кај секоја компанија, нејзините специфики, обемот, производството,…

Интерес за воведување вакви системи има кај многу македонски компании, а фирмите што беа опфатени со проектот треба да бидат, нагласи, пример за останатите во однос на бенефитите.

Искуствата на компаниите кои вовеле системи за мониторинг на потрошувачката на енергија покажуваат дека покрај поголемата заштеда, придобивка е и придонесот кон одржлив развој и заштита на животната средина.