Македонија

Премиерот и министрите денеска ќе ги слушнат идеите на граѓаните

Премиерот и министрите денеска ќе ги слушнат идеите на граѓаните

Владата денеска во периодот од 10 до 16 часот во своите простории организира Ден на идеи каде што ќе бидат присутни претседателот на Владата на Македонија и министерите.

Граѓаните, пак, кои претходно се пријавија со свои идеи, директно ќе можат да им ги претстават своите идеи, предлози, мерки и проекти на владините претставници.

Според соопштението од Владата, целта на проектот што се реализира неколку години по ред е да се охрабрат граѓаните преку изнесување корисни идеи, предлози, проекти и мерки од сите сфери на општественото живеење директно да учествуваат во спроведувањето и реализацијата на владините политики, придонесувајќи на тој начин во подобрувањето на состојбите во сите сегменти на секојдневното живеење и делување.

Владата, се посочува, е подготвена да ги слушне и реализира сите добри идеи на граѓаните кои одат во насока на подобрување на состојбата во околината, целокупното општество и државата, а потврда за тоа е и фактот што добар дел од идеите претставени за време на последниот Ден на идеи веќе се или стануваат дел од програмите за работа на министерствата и органите во состав на министерствата.

Проектот Ден на идеите е во рамки на заложбите на Владата за активна партиципација на граѓаните во процесот на креирање политики и подобро функционирање на општеството и државните институции.