Македонија

Пренасочување на сообраќајот кај Војшанци

Пренасочување на сообраќајот кај Војшанци

Поради деформации на мостот на регионалниот пат Р-2137 пред населено место Војшанци сообраќајот ќе се пренасочува преку мост на река Вардар, врска А1 со Р-2137 на потегот Демир Капија – Корешница – Војшанци, информира ЈП Македонијапат.