Македонија

Претседателот ќе помилува 27 осудени лица

Претседателот ќе помилува 27 осудени лица

Претседателот Ѓорге Иванов, по повод 2-ри Август 2014 година – Националниот празник на Република Македонија, даде помилување на 27 осудени лица, од кои 5 потполно, а 22 делумно се ослободуваат од натамошно извршување на казната затвор.