Македонија

Претставена Фондација за интегрирано образование

Претставена Фондација за интегрирано образование

Трансформација на мултиетничките училишта во интегрирани и промовирање на Нансен моделот за интегрирано образование е главната цел на Фондацијата за интегрирано образование (ФИО) која беше промовирана денеска, пренесе МИА.

Претседателот на Управниот одбор на ФИО Сашо Стојковски ги соопшти причините зошто треба да постои ваква фондација, од кои најпрво ја посочи, како што рече, евидентната тенденција на поделба во мултиетничките училишта по етничка основа, во чисто етнички училишта и зголемувањето на стереотипите и предрасудите кај учениците.

– Главна причина за најголемиот број инциденти меѓу учениците е етничката нетрпеливост. Поделбата на училиштата е тенденција што се гледа, оди кон гетоизација и поделба на општеството, рече Сашо Стојковски, претседател на Управниот одбор на ФИО и директор на Нансен дијалог центарот – Скопје.

Фондацијата ќе ги афирмира активностите на овој Центар, кои веќе се применуваат во 13 училишта во Македонија. Наскоро ќе почнат и во пет средни стручни училишта, како заеднички проект во соработка со МОН и со поддршка на Владата на Норвешка. Моделот се применува и во мешани средини во земји од регионот.

ФИО ќе промовира заеднички активности за учениците од различна етничка припадност, вештини и компетенции кај наставниците да работат двојазично во мешани етнички групи поради постоењето јазична бариера кај учениците, а во некои случаи и кај наставниците. Со посебни видови програми во интеграцискиот процес ќе бидат вклучени и родителите на учениците.

Директорот на Фондацијата Ветон Зеколи рече дека визија на ФИО е обезбедување еднаков пристап до квалитетно образование на сите ученици, без разлика на верската, јазичната или етничката припадност и промовирање на вредностите демократија, мир, дијалог,  толеранција и соработка.

– Целите на ФИО се да се подобри квалитетот на формално, неформално и информално образование, а да се подобрат условите за учење и квалитетот на наставата во училиштата. Исто така и да се идентификуваат, поддржат и охрабрат мултиетничките училишта против етничката сегрегација или поделеност. Целосно да се поддржи процесот на трансформација од мултиетничко училиште во интегрирано училиште, рече Зеколи.

Соопшти дека ФИО ќе објавува повици за училиштата во Македонија да аплицираат за одредени проекти. Во координација со Управниот одбор на ФИО ќе се избираат училиштата кои ќе добијат поддршка од Фондацијата.

– Учениците ќе бидат дел од интегрираните активности, наставниците ќе добијат стипендии за разни обуки за интегрирано образование, а училиштата кои ќе побараат и аплицираат ќе добијат минорни реконструкции на училиштата и училниците, ќе добијат дидактички пакети, литература и се што им треба за подобар развој на Нансен моделот за интегрирано образование, рече Зеколи.

Фондацијата е невладина и непрофитна организација и прва од ваков вид во Македонија и регионот. Нејзините одлуки и стратегиите ќе ги донесува осумчлен меѓународен Управен одбор, во кој покрај претседателот Стојковски се и Џон Хорекенс, Талат Азад, Никола Димитров, Кнут Волебек, Симоне Филипини, Сафет Незири и Ерван Фуере.

Фондацијата има и веб-страница wwww.f4ie.org на четири јазици (македонски, албански, англиски и турски).