Македонија

Презентација на резултатите од тригодишниот проект за женско претприемништво

Презентација на резултатите од тригодишниот проект за женско претприемништво

Резултатите од тригодишниот регионален проект „Женското претприемништво – мотор за создавање работни места во Југоисточна Европа” ќе бидат презентирани утре во Скопје.

Проектот се спроведуваше од 2012 до 2015 година, а во него, освен Македонија, беа вклучени и Србија, БиХ, Албанија, Хрватска, Црна Гора, Косово, Турција и Молдавија.

Во заклучоците од направените истражувања, меѓу другото, се става акцент на младите жени, девојките, и се укажува на потребата од нивно вклучување во техничките и природните науки, посебно ИТ секторот.

– Младите жени претставуваат моќен потенцијал за светската економија, стои во завршниот документ на проектот чии носители беа Регионалниот центар за претприемничко учење на земјите од Југоисточна Европа  и Иницијативата за одржлив развој, под координација на Советот за регионална соработка.