гевгелија

Привремена дневна болница во прифатниот камп во Гевгелија