Македонија

Прмоција на антологија на балканската поезија

Прмоција на антологија на балканската поезија
Ново издание на поетската манифестација „Празник на липите“

Во рамките на програмските активности на меѓународниот Семинар за македонски јазик и литература, во Охрид утре во 18 часот ќе биде промовирана антологијата на балканската поезија „Светиот пат“, што ја подготви македонскиот поет и литературен критичар Раде Силјан.

Во ова дело се застапени двесте и шест поети од дванаесетте балкански држави: Албанија, Босна и Херцеговина, Бугарија, Грција, Косово, Македонија, Романија, Словенија, Србија, Хрватска, Турција и Црна Гора.

Изданието ќе го промовира проф. д-р Кристина Николовска, а стихови ќе читаат познати македонисти од балканските држави, учесници на меѓународниот Семинар за македонси јазик и литература.